Za rok 2019 jsme dostali dva příspěvky a jednu účelovou dotaci.

Abychom mohli zdárně realizovat akci „Slavnosti levandule a jiných bylin – 2019“, požádali jsme formou žádosti Úřad městského obvodu Poruba o účelovou dotaci.  Byla nám schválena dotace ve výši 17 000 Kč. 

Zároveň jsme požádali o příspěvek na realizaci stejné akce i Nadační program Pro REGION. Žádost nám byla schválena ve výši 10 000 Kč

Poté, co jsme se dozvěděli o NADACI ZDRAVÍ PRO MORAVU, požádali jsme o příspěvek ve výši 18 060 Kč na rok 2019 na téma Zrozen k přirozené chůzi. Příspěvek nám byl schválen a my tak můžeme propagovat barefoot obutí pro malé i velké.

Všem donátorům děkujeme, že podpořili naši akci, kterou jsme v roce 2019 pořádali úplně poprvé!