Advent Plný Křídlení 2019

Dne 28.11.2019 proběhl v multifunkční hale Gong v areálu Dolní oblasti Vítkovice XIV. ročník festivalu neziskových organizací Advent plný křídlení a my jsme byli u toho.

Advent plný křídlení 2019 je každoroční jedinečný festival s kouzelnou a laskavou atmosférou. 50 neziskovek se zde rezentovalo prodejem dárků, kreativními workshopy a různými vystoupeními. Festival doprovázelo rozsvícení prvního vánočního stromu a dobročinná dražba, ve které jste nás mohli podpořit. Mottem festivalu balo: “Srdečnost, laskavost, všímavost… prožitky, které sdílíme obohacují v adventním čase bez rozdílu nás všechny”. Přístí rok nás na Adventu plném křídlení určitě najdete znovu!


Slavnosti levandule a jiných bylin

V neděli 23. června 2019 jsme pořádali akci Slavnosti levandule a jiných bylin na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě. Akce si kladla za cíl podpořit a zviditelnit práci zahradníků v Porubě a blízkém okolí. Dali jsme tak příležitost i místním prodejcům, kteří se zabývají sběrem, sušením a přípravou výrobků z levandule, prezentovat své výrobky, mezi kterými byly např. sušené byliny, čaje nebo tinktury.

Akce byla pořádána ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Poruba, kdy ji zahájila sama starostka Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Kromě prodejních stánků bylo na Alšově náměstí improvizované pódium s ozvučením, kde si návštěvníci mohli poslechnou reprodukovanou i živou hudbu v podání pana Václava Fajfra a zhlédnout vystoupení porubských mažoretek ze skupiny ELITÉ Ostrava, z. s.. Příchozí děti si mohly ve stánku kreativního workshopu vyrobit různé předměty s levandulovou tématikou. 

Do akce jsme zapojili základní školy v Porubě formou soutěže o nejhezčí obrázek žáků na téma „Levandule očima dětí“, ve které hlasovali jednotliví návštěvníci. Odměnou pro vítěze soutěže byl levandulový medvídek a výrobky z levandule.V průběhu akce nám přálo velmi hezké počasí, které podpořilo nemalou účast a příjemnou atmosféru. Úspěch této akce je pro nás motivací k uspořádání dalšího ročníku. Rádi se s vámi na další akci k levanduli setkáme!